Redukce hmotnosti dětí

Redukce hmotnosti u dětí

Redukce hmotnosti u dětí

Nabízíme redukční program zaměřený na děti, za doprovodu rodičů.
Program zahrnuje zpracování anamnézy dítěte, měření tělesného složení a práce s percentilovými grafy, pomocí kterých vám naši poradci vše vysvětlí.
Během celého cyklu budeme společně pracovat s jídelníčkem dítěte, navrhovat vhodné úpravy jídel a poskytovat další tipy na vhodné potraviny.

Boj s obezitou v dětském věku

V posledních letech se setkáváme s problematikou zvýšené hmotnosti u dětí. Výskyt obezity narůstá nejen u dospělých, ale i u dětí. Nemůžeme spoléhat na to, že obézní dítě z obezity vyroste. Navíc v praxi se ukazuje, že většina obézních dětí zůstane obézními i v dospělosti. Obézní děti jsou více ohrožené rizikem vzniku některých chorob jako jsou kardiovaskulární onemocnění nebo diabetes mellitus (cukrovka) 2. typu.

Na nárůstu obezity u dětí se podílí mnoho faktorů. Svou roli hrají i geny (vlohy), které si neseme do života. Naše geny reagují na nadbytek jídla a výrazný energetický příjem akumulací tuku, která se projeví přibýváním na hmotnosti. Vliv má i vnější prostředí a prostředí rodinné. Rodina funguje pro dítě jako důležitý příklad, který dítě následuje. Dítě získává v rodině model stravovacího režimu, životního stylu, výběru potravin a postoj k pohybové aktivitě. Správná výchova je důležitým základem pro prevenci obezity u dítěte. Ke správnému stravování je nutné vést dítě již od nejútlejšího věku a pohybová aktivita by měla být pro dítě přirozenou a radostnou součástí života.

Přibližně polovina dětí školního věku není zvyklá snídat a cca 1/3 konzumuje 1 sladkost denně i více. Děti jsou vystaveny nabídkám lákavých fast foodů, nabídce sladkostí a slazených nápojů na každém kroku. Sladkost by ale neměla být pro děti ani odměnou nebo náplastí na bolest. Děti nejsou zvyklé na pohyb. Jediný pohyb, který znají je tělesná výchova ve škole, ze které mohou být často i uvolněny.

Léčba obezity dětí je odlišná než u dospělých a je mnohem náročnější. Při léčbě se musí zapojit celá rodina, která je pro dítě oporou a pomocníkem. Rodič musí být pro dítě příkladem, rádcem a musí ho povzbuzovat. Redukce hmotnosti by měla být správně nastavena od odborníka, aby nedošlo k přílišnému omezení energetického příjmu nebo živin. Mohlo by poté dojít k narušení růstu nebo vývoje dítěte. Strava dítěte by měla pravidelná, vyvážená a pestrá. V rámci léčby by měla být zařazena i pravidelná pohybová aktivita. Dítě by se mělo naučit mít rádo pohyb co nejdříve a pohybová aktivita by měla být u dítěte zařazena denně, alespoň jednu hodinu.