Poradci

Seznamte se s našimi specialisty

Mgr. Zuzana Arnoštová - Nutriční specialista

Mgr. Zuzana Arnoštová

Nutriční specialistka

Je absolventkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde vystudovala bakalářský obor Nutriční terapeut. Své vzdělání rozšířila o magisterské studium Nutričního specialisty na Masarykově univerzitě v Brně. Dále absolvovala akreditovaný kurz Instruktor pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění.

Mezi její pracovní zkušenosti patří práce na Diabetologii a obezitologii MUDr. Váchové. Dále je zaměstnaná v Rekondičním centru v Českých Budějovicích, kde pomáhá nejen s výživou, ale i jako instruktorka pohybových aktivit.  Své vzdělání uplatňuje i v rámci projektů zaměřených na prevenci, účastní se veřejných akcí (Den diabetu, Festival zdravého nakupování), kde se věnuje především přednáškové a konzultační činnosti. Během studia v Brně poskytovala dohled a záštitu nutričního terapeuta nad stravováním ve školních jídelnách ZŠ Jana Babáka a ZŠ Náměstí Svornosti. Neustále se vzdělává a účastní se odborných konferencí.

MUDr. Alena Váchová - Diabetolog, obezitolog

MUDr. Alena Váchová

Diabetolog, obezitolog

Je absolventkou 3. LF UK v Praze. Své vzdělání rozšířila o atestaci z interního lékařství v roce 1998 a z diabetologie r. 2004. Dále absolvovala postgraduální školení v obezitologii v r. 2004. Od roku 2005 provozuje soukromou diabetologickou a obezitologickou ambulanci v Českých Budějovicích. V ambulanci se věnuje léčbě pacientů s diabetem mellitem 1. a 2. typu, léčbě obezity, přípravě obézních pacientů na bariatrické operace. Dále je zaměstnaná v Rekondičním centru v Českých Budějovicích jako odborný konzultant. Své vzdělání uplatňuje i při provádění mezinárodních klinických studií.

Karolína Thámová - Diabetologická a edukační sestra

Karolina Thámová

Diabetologická a edukační sestra

V roce 1994 ukončila Střední zdravotnickou školu a nastoupila na interní oddělení Nemocnice v Českých Budějovicích. V roce 1998 ukončila pomaturitní specializační studium Ošetřování, léčení a edukace diabetiků na IDVPZ v Brně. Spolupracuje se Svazem diabetiků a od roku 2009 pracuje v diabetologické a obezitologické ambulanci MUDr. Aleny Váchové.