—–

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tato smlouva o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) vymezuje práva a povinnosti mezi provozovatelem e-shopu (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem (dále jen „Zákazník“) ve vztahu k nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.

1.2 Prodávající:

Název: Obezitologie CB s.r.o.

Sídlo: [České Vrbné 2403, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice

IČ: 06210031

1.3 Zákazník:

Jméno a příjmení: [Jméno a příjmení]

Adresa: [Adresa]

E-mail: [E-mailová adresa]

Telefon: [Telefonní číslo]

2. Objednávka zboží

2.1 Zákazník si může vybrat zboží z nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě a vytvořit objednávku.

2.2 Objednávka se považuje za závaznou poté, co je Zákazníkem odeslána přes internetový obchod a Prodávající ji potvrdí.

2.3 Prodávající má právo odmítnout objednávku v případě nedostupnosti zboží, nesprávného údaje o ceně nebo jiných objektivních důvodů. V takovém případě Zákazník kontaktujte Prodávající.

3. Ceny a platby

3.1 Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (CZK) a zahrnují všechny příslušné daně.

3.2 Zákazník je povinen uhradit celou částku za objednané zboží včetně případných dopravných nákladů. Platba může být provedena elektronicky přes platební bránu nebo jiným dohodnutým způsobem, například dobírkou.

V případě, že Zákazník zvolí platbu dobírkou nebo platbou na účet, dostane přístup k objednanému zboží teprve po uhrazení objednávky, při platbě kartou on-line je tento přístup udělen okamžitě po provedení platby. Prodleva od zaplacení objednávky a zpřístupnění obsahu je v případě platby dobírkou či úhradou přes účet maximálně 2 dny.

Zákazník má 7denní lhůtu pro stažení digitálního obsahu.

4. Povinnosti Zákazníka s ohledem na povahu digitálního obsahu

4.1 Zákazník bere na vědomí, že zakoupený digitální obsah (videa) je chráněn autorským právem a dalšími právními předpisy týkajícími se duševního vlastnictví. Zákazník se zavazuje, že nebude dál šířit zakoupený digitální obsah bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

4.2 Další šíření zakoupeného digitálního obsahu včetně jeho kopírování, sdílení, prodeje, pronájmu nebo distribuce je přísně zakázáno. Zákazník bere na vědomí, že porušení těchto ustanovení může vést k právním důsledkům, včetně možnosti uplatnění nároku na náhradu škody a udělení pokuty.

4.3 Zakoupený digitální obsah je poskytován Zákazníkovi pouze pro jeho vlastní osobní použití a nesmí být využíván komerčním způsobem nebo pro jakýkoli jiný než osobní účel.

4.4 V případě, že Zákazník zjistí jakékoli porušení autorských práv nebo neoprávněné šíření zakoupeného digitálního obsahu, měl by tuto skutečnost neprodleně nahlásit Prodávajícímu.

4.5 Prodávající si vyhrazuje právo uplatnit veškerá dostupná právní opatření včetně nároku na náhradu škody a soudního stíhání v případě zjištění porušení ustanovení týkajících se šíření digitálního obsahu.

5. Právo na odstoupení od smlouvy

5.1 Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy o zakoupení digitálního obsahu (videa) do 14 dnů od data objednávky (dále jen „Odstoupení“).

5.2 Odstoupení musí být prováděno písemnou formou a doručeno Prodávajícímu na kontaktní adresu uvedenou v úvodních ustanoveních nebo prostřednictvím e-mailu na adresu [e-mailová adresa Prodávajícího]. Odstoupení je vzhledem k povaze digitálního obsahu možné pouze, pokud ještě nebyl udělen přístup k obsahu (v případě on-line platby okamžitě, v případě platby na účet či dobírkou před úhradou).

5.3 V případě oprávněného odstoupení bude Prodávající povinen vrátit Zákazníkovi zaplacenou částku do 14 dnů ode dne doručení písemného oznámení o odstoupení. Vrácení částky bude provedeno stejným způsobem, jakým byla původně provedena platba, pokud Zákazník neprojeví výslovný souhlas s jiným způsobem vrácení platby.

5.4 Odstoupení od smlouvy není možné, pokud Zákazník již přistoupil k rozbalení, stáhnutí nebo využití zakoupeného digitálního obsahu.

5.5 V případě, že prodávaný digitální obsah není ve shodě s kupní smlouvou, má Zákazník právo na jeho opravu nebo výměnu. Pokud oprava nebo výměna není možná nebo by byla spojená s nepřiměřenými náklady, má Zákazník právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené částky.

5.6 V případě jakýchkoli otázek nebo problémů týkajících se práva na odstoupení od smlouvy, Zákazník může kontaktovat zákaznickou podporu Prodávajícího na uvedeném kontaktním e-mailu nebo telefonním čísle.